Po prvomajskih počitnicah imajo učenci 6. in 9. razredov NPZ.

Četrtek, 4. 5. 2023: slovenščina (6. in 9.)

Ponedeljek, 8. 5. 2023: matematika (6. in 9.)

Sreda, 10. 5. 2023: angleščina (6.) in fizika (9.)

Učenci imajo zbor pred šolo ob 8.10, vstop v šolo ob 8.15, čas pisanja pa od 8.30 do 9.30. Zamudniki po 8.30 ne vstopajo več v šolo ali učilnico. Po pisanju NPZ-jev imajo učenci dan dejavnosti (preglednica spodaj), ki poteka na šoli.

Učenci 7. in 8. razredov imajo v teh dneh dneve dejavnosti. Zbor pred šolo je zapisan v preglednici spodaj.

 

  Četrtek, 4. 5. (SLJ) Ponedeljek, 8. 5. (MAT) Sreda, 10. 5. (FIZ, TJA)

6. razred

 

ND-Poznavanje travniških rastlin

 

TD-Promet

 

TD- Sadje in zelenjava

 

7. razred

 

TD-Dan jezikov

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

TD-Odstotki in ŠSS

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

ŠD-BIT

(zbor pred šolo ob 8.20, dejavnosti potekajo izven šole)

8. razred

 

KD-France Prešeren

(zbor pred šolo ob 8.20, dejavnosti potekajo izven šole)

ND-Čutila

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

TD-Slovenija in EU

(zbor pred šolo ob 8.00, dejavnosti potekajo izven šole)

9. razred

 

ŠD-Športne igre

 

ND-Raziskovanje domačega okolja

 

TD-Zasvojenost

 

Andreja Verbinc, pomočnica ravnateljice

Dostopnost