1. razred

Obsegi in ploščine likov

Datum:   ponedeljek, 12. 9. 2022

Čas trajanja: 5 šolskih ur (1. – 5.)

Kraj: matematične učilnice

Sodelujoči učitelji: Lun, Toni, Kolbezen, Marucelj Štrus

Pripomočki, ki jih učenci prinesejo s seboj:

zvezek za matematiko, geotrikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, škarje, lepilo, barvice, žepno računalo.

Učenci bodo o naravoslovnem dnevu obveščeni pri uri matematike.

Razpored razredov in skupin:

  1. a – Urška Lun; uč. 2

8. b – Alenka Toni; uč. 5

8. c – Kristina Kolbezen; uč. 3

  1. d – Andreja Marucelj Štrus; uč. 4

 

Preddure, izbirni predmeti 6. in 7. uro odpadejo.

RU in DOP TJA bodo potekali po urniku.

Za aktiv matematikov: Andreja Marucelj Štrus

Dostopnost