Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2022/2023, so naslednji: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik.

Na OŠ Oskarja Kovačiča bodo devetošolci kot tretji predmet opravljali preverjanje znanja iz fizike.

Andreja Verbinc, pom. ravnateljice

Dostopnost