Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta (5. odstavek 14. člena Pravilnika  o šolskem koledarju za osnovne šole).

Dostopnost