Spoštovani starši!

Prosim Vas, če lahko rešite anketni vprašalnik o šolski prehrani. Anketa je anonimna.
Možnost za izpolnitev ankete je do 30. 11. 2021.

https://www.1ka.si/a/352087

organizator šolske prehrane

Hedvika Kosmač

Dostopnost