Učenci, ki bodo v letošnjem šolskem letu na novo pridobili šolske urbane,  bodo le-te prejeli po 17. 9. 2021. Učenci do prejetja šolske urbane brezplačno koristijo avtobus LPP  za prihod v šolo in iz nje.

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost