V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministrice z dne 1. julija 2021 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2021/2022.

Ti predmeti so: geografija, kemija, tehnika in tehnologija ter tuji jezik. 

Na OŠ Oskarja Kovačiča bomo kot tretji predmet opravljali preverjanje iz geografije.

Več o NPZ-jih si lahko preberete na šolski spletni strani pod rubriko NPZ, kjer so na voljo tudi posodobljene knjižice z informacijami za starše.

ŠSS

Dostopnost