Obvestilo

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole se spričevala, ki jih učencem ni bilo možno razdeliti ob zaključku pouka (24. 6. 2021), osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Spričevala prevzamete v tajništvu šole (Ob dolenjski železnici 48).

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost