Spoštovani starši,

tudi letos velja, da je učenec/ka AVTOMATSKO NAROČEN/A na učbenike iz učbeniškega sklada. Naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada torej ne boste prejeli.   

V primeru, da NE želite, da je vaš otrok vključen v učbeniški sklad, prosimo, da vodjema učbeniškega sklada do 21. 6. 2021 sporočite ime in priimek učenca/ke ter razred, ki ga bo naslednje leto obiskoval/a, na elektronski naslov:

Za učence/ke 1.–5. razreda – LUCIJA BELTRAM (lucija.beltram@guest.arnes.si),

za učence/ke 6.–9. razreda – JAKA ŠPILER (jaka.spiler@guest.arnes.si).

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2021/22, najdete na povezavi: https://www.ososkar.si/seznam-potrebscin-2/

Prijazen pozdrav,
knjižničarja Lucija Beltram in Jaka Špiler

Dostopnost