Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bo v skladu z navodili MIZŠ in Državnim izpitnim centrom v naslednjem tednu za učence 6. in 9. razreda potekalo pilotno (poskusno) e- testiranje za izvedbo NPZ. Namen e- testiranja je, da se učenci seznanijo s programom in pripomočki za reševanje nalog. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov. Odločitev o načinu izvedbe (klasična – s pisanjem v šoli ali elektronska oblika) bo znana konec marca 2021 na podlagi rezultatov pilotnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

V torek, 23.3.2021, bo potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 9. razreda.

V četrtek, 25.3.2021, bo potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. razreda.

Podrobnejše informacije o izvedbi in terminih boste prejeli po elektronski pošti.

Lepo vas pozdravljam.                                                               Ines Humar, pedagoginja

Dostopnost