S strani MIZŠ smo prejeli okrožnico, ki se nanaša na zagotavljanje brezplačnega toplega obroka pri pouku na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer za učence, ki imajo v šolskem letu 2020/21 subvencionirano šolsko prehrano oziroma učencem v rejniški družini.

Osnovne šole organizirajo prehrano v skladu z navodili lokalne skupnosti. Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je objavljen dopis, kjer so objavljene vse informacije o organizaciji kuhanja v OŠ, ki si ga lahko preberete na spodnji povezavi. Tam je objavljen tudi sklep gospoda župana, vezan na kuhanje toplih obrokov za otroke socialno ogroženih družin.

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/vse-osnovne-sole-v-ljubljani-bodo-v-naslednjem-tednu-zagotavljale-tople-obroke-za-socialno-ogrozene-otroke/

S strani organizatorke šolske prehrane smo skladno z navodili okrožnice MIZŠ, dopisa MOL in sklepa gospoda župana že posredovali povabilo staršem učencev, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano.

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorki šolske prehrane, gospe Hedviki Kosmač (hedvika.orazem@guest.arnes.si ).

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost