Spoštovani starši,

ZPM Ljubljana Vič-Rudnik želi v času jesenskih počitnic (24. 10. – 1. 11. 2020) otrokom iz socialno manj spodbudnega okolja omogočiti brezplačne počitnice v Otroškem letovišču Pacug. Letovišče je odmaknjeno iz mestne okolice in ponuja varno okolje z distanco in možnost majhnih skupin. Na zvezi se zavedajo odgovornosti in s skrbnim delovanjem za celosten zdrav razvoj otrok pripravljen program počitnic vsak dan dopolnjujejo s smernicami za izvedbo z varnimi zdravstvenimi pogoji.

Počitnice bodo potekale v skladu z aktualnimi priporočili NIJZ. Skupine otrok bodo manjše (do 9 otrok istega spola). Za otroke bo skrbel vzgojitelj, otroke pa bo spremljal tudi pedagoški vodja letovanj in medicinsko osebje.

Letovanje bo izvedeno v kolikor bodo to dopuščali pogoji s strani NIJZ RS in se ne bodo zaostrovali. ZPM LJ. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da v primeru ˝višje sile˝ odpove letovanje.

V kolikor bi želeli, da bi se vaš otrok udeležil brezplačnega letovanja v Otroškem letovišču Pacug v okviru ZPM Ljubljana Vič-Rudnik se obrnite na svetovalno delavko Tino Zobec Pirnat, ki je dosegljiva na telefonski številki: 01/ 280 91 25 in elektronskem naslovu: tina.zobec-pirnat@guest.arnes.si.

Več informacij o brezplačnih jesenskih počitnicah lahko pridobite tudi na ZPM.

Želimo vam vse dobro,

Tina Zobec Pirnat, svetovalna delavka

Dostopnost