Spoštovani starši,


na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 14. 10. 2020 vam sporočamo, da se bo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvajalo prilagojeno, in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo izobraževali v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda pa na daljavo.


Za učence od 1. do 5. razreda bosta pouk in podaljšano bivanje potekala nespremenjeno kot do sedaj. Odpovedane so vse interesne dejavnosti in dnevi dejavnosti izven šole (nadomestna izvedba v šoli). Prihod v šolo in odhod iz šole bomo izvajali kot do sedaj.
Danes in jutri naj učenci od 6. do 9. razreda vzamejo domov vse svoje stvari, ki jih bodo potrebovali za šolanje na daljavo. Izpraznijo naj tudi garderobne omarice.


Pouk na daljavo bo za učence od 6. do 9. razreda potekal v učnem okolju MS Teams.


Prosimo vas, da nas v primeru, da vaš otrok nima ustrezne opreme (računalnika, tablice ali mobilnega telefona), o tem čim prej obvestite. To sporočite na e-naslov: rac.ososkar@guest.arnes.si.


Če boste zaznali, da ima vaš otrok pri šolanju na daljavo stisko, se takoj obrnite na svetovalno službo na e-naslov: anita.rus@guest.arnes.si in maja.lampe@guest.arnes.si .


V času od 26. do 30. 10. 2020 sledijo jesenske počitnice. Upamo, da se po počitnicah z vsemi učenci spet srečamo v šoli.

Hvala za razumevanje,

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost