Obveščamo starše in učence, da je Vlada RS 2. 10. 2020 sprejela »Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2«. S tem aktom se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljajo od nedelje, 4. 10. 2020, dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v vrtcih, šolah, zavodih, visokošolskih zavodih, univerzah).

Za šolo je bistveno sledeče:

– učencem ni potrebno nositi mask, ko so v matičnem oddelku,

– za učitelje v 1. triadi in za učitelje športa pri pouku maske niso obvezne,

– ostali učitelji od 4. do 9. razreda masko uporabijo v primerih, ko pri pouku ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

– v skupnih prostorih je nošenje mask še naprej obvezno za vse.

Ne glede na milejša določila odloka priporočamo, da masko vsi čim bolj redno nosimo.

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost