Spoštovani starši, dragi učenci,

z 18. 5. 2020 so se učenci prvega triletja vrnili v šolske klopi, po šoli in na igrišču pa odzvanja smeh otrok. Ponovni prihod je minil brez večjih težav, otroci skupaj z učiteljicami in učitelji v skladu z usmeritvami nadaljujejo s šolskim delom.

S 25. 5. 2020 se v šolske klopi vračajo še devetošolci. Tudi tukaj se na prihod temeljito pripravljamo. Vsa natančnejša obvestila boste starši učencev 9. r. prejeli s strani razrednikov najkasneje jutri, 22. 5. 2020. Prehrana bo organizirana (malica, kosilo), upoštevali bomo stanje prijav na dan 13. 3. 2020. Morebitne spremembe prijav na prehrano kot običajno javite organizatorki šolske prehrane na naslov: prehrana.oskar@guest.arnes.si .

Z naslednjim tednom pričnemo tudi z izvajanjem učne pomoči za učence 4. – 8. razreda v šoli. Starši posameznih učencev boste o izvedbi obveščeni preko razrednikov.

Učenci 4.-8. razreda do nadaljnjega nadaljujete s poukom na daljavo. O vseh morebitnih spremembah bomo starše obveščali preko razrednikov.

Na začetku letošnjega šolskega leta si najbrž nihče ni mislil, kako zelo je življenje nepredvidljivo. Pa vendar smo v skupni želji, da v oteženih okoliščinah vodimo otroke po poti do novih znanj, spretnosti in izkušenj, uspeli. Pred nami je zadnjih nekaj tednov šolskega leta, ki bo najbrž v naših spominih ostalo res kot izjemno. Vsem želim dovolj energije, moči in zdravja, da skupaj zaključimo pouk, šolsko leto in mirno vstopimo v poletje, ki ga že težko pričakujemo.

 

Olga Kolar, ravnateljica

 

 

Dostopnost