Spoštovani devetošolci!

Ker v letošnjem šolskem letu niste opravljali Nacionalnih preizkusov znanja (NPZ), se točke le-teh ne morejo upoštevati pri vpisu v srednjo šolo. Po novem sklepu ministrstva, se bodo v primeru, da je na spodnji meji vpisa več učencev z istim številom točk, v letošnjem letu upošteval seštevek točk iz 7., 8. in 9. razreda pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik (angleščina). Kandidat lahko v tem primeru zbere največ 45 točk.

Več o tem si lahko preberete v: OBVESTILO_nova-merila-v-primeru-omejitve-vpisa_7.5.

Lep pozdrav,

Anita Rus, pedagoginja

Dostopnost