Spoštovani starši in učenci,

vstopamo v 6. teden, ko smo na preizkušnjo postavili svoje zmožnosti vsi; učitelji z nenehnim odzivanjem in spreminjanjem svoje dosedanje pedagoške prakse, učenci z drugačnim, intenzivnim (samostojnim) delom za šolo in  starši s skrbnostjo do šolskega dela svojih otrok. Vse nas povezujeta tudi skrb za lastno zdravje in odgovornost do drugih. Menim, da smo vse do danes na poti iz te izredne situacije vsi pokazali veliko mero medsebojnega razumevanja in podpore, za kar sem hvaležna.

V petek popoldne smo s strani pristojnega ministrstva in Zavoda RS za šolstvo prejeli usmeritve in priporočila v zvezi z našim nadaljnjim delom. Informacije se dotikajo predvsem ocenjevanja znanja. Na nivoju šole bomo z učitelji pripravili usklajeno delovanje pri nadaljnjem delu, kot smo to počeli že do sedaj. V strokovnih srečanjih na daljavo, ki jih bomo imeli v prihodnjih dneh, bomo na šoli dorekli in uskladili možne oblike ocenjevanja, pripravili bomo tudi načrt ocenjevanja z dogovorjenimi načini in roki ocenjevanja. Učitelji bodo o vseh pomembnih informacijah v zvezi z ocenjevanjem učence tudi pravočasno obvestili.

Prepričana sem, da si vsi najbolj želimo, da se učitelji in učenci čim prej vrnemo v šolo. Do takrat se bomo vsi na šoli v največji meri trudili, da pedagoški proces teče dobro in da ostanemo to, kar smo. Skupnost.

Pred nami je še zadnji aprilski teden pouka, ki mu sledi nekaj počitniških dni. Čeprav bodo prvomajske počitnice vseeno nekoliko drugačne, kot bi hoteli, želim vsem, da si tudi v teh okoliščinah najdemo čas za sprostitev.

Želim vam veliko zdravja in vse dobro,

Olga Kolar, ravnateljica

 

Dostopnost