Nacionalno preverjanje znanja se v letošnjem šolskem letu za učence 6. in 9. razreda, po sklepu Ministrstva za šolstvo znanost in šport, ne bo izvedlo. Več o tem na spletni strani MIZŠ

Anita Rus, pedagoginja

Dostopnost