Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

vstopili smo v 4. teden pouka na daljavo. V tem času smo svoje delo nadgrajevali, iskali in naredili časovne, vsebinske in tehnične izboljšave, verjamem, da ste nek ritem dela ustvarili tudi vi doma. Pregledali smo vsa vaša mnenja, ki ste jih zapisali v anketnem vprašalniku, veselijo nas vaše pohvale, pri načrtovanju dela pa so pomembni tudi vaši predlogi, zato iskrena hvala za vašo odzivnost.

V naslednjih dveh tednih bomo v skladu z usmeritvami aktivnosti v večji meri usmerili predvsem na utrjevanje in preverjanje znanja, predvsem temeljnih učnih vsebin, ocenjevanje pa bo – kot ste lahko tudi sami zasledili – potekalo v mesecu maju. Do sedaj smo vzpostavili kar precej videokonferenc z učenci, s čimer bomo še nadaljevali oziroma širili mrežo dela tudi na tak način. Še intenzivneje se bomo povezali s tistimi, ki jim gre še posebej težko pri pouku.

Tedne, ki so pred nami, bomo poskusili nekoliko razbremeniti oziroma popestriti z dnevi dejavnosti, ki jih prilagajamo trenutnim razmeram. V tem tednu bo temu namenjen četrtek, v naslednjem pa torek, takoj po prazničnem ponedeljku.

Želim vam veliko zdravja in vse dobro,

Olga Kolar, ravnateljica

 

Dostopnost