Vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Oskarja Kovačiča za šolsko leto 2020/2021 bo potekal

v torek, 11. 2. 2020 in v sredo, 12. 2. 2020 in sicer:

  • od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure na Dolenjski cesti 20,
  • od 16. do 19. ure na Podružnični šoli Rudnik (Rudnik I/6).

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli, osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo vpisati v 1. razred osnovnošolske otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Vpisujemo otroke, rojene v letu 2014.

Starši vpišete otroka v osnovno šolo, v katere okoliš sodi vaše stalno ali začasno bivališče.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš: obvezno vpišete otroka pri nas in na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje. Odločitev o tem sprejme šola, kamor ste vlogo naslovili, pred tem pa potrebuje soglasje matične šole.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odložitev predlagate starši, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

V času vpisa bo na šoli potekala ustvarjalna delavnica. Veseli bomo, če se je bo udeležil tudi vaš otrok.

Informacije o vpisu posreduje šolska svetovalna služba, pedagoginja Tina Zobec Pirnat (T.: 01 280 91 25) in pomočnica ravnateljice Mika Čemažar Tratar (T.: 01 280 91 22).

Vljudno vabljeni!

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost