Spoštovani,

obveščamo vas, da je izšel Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij. (Razpis 2020-2021)

V razpisu so pomembne informacije o vrstah izobraževalnih programov, splošnih in posebnih vpisnih pogojih, rokih za prijave in vpis ter merilih za izbiro v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2020/2021.

Več infomacij je na voljo tudi  na spletni strani MIZŠ in šolski spletni strani pod rubriko svetovalna služba/vpis v srednje šole.

Lep pozdrav!

Anita Rus, pedagoginja

Dostopnost