V sklepu ministra je bil za našo šolo za učence 9. razreda določen 3. predmet NPZ: TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Dostopnost