Vsem učenkam in učencem iskreno čestitam k uspehom, ki ste jih dosegli v letošnjem šolskem letu in vam želim lepe počitniške dni.

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 1. 7. 2019 in od 16. 8. 2019 dalje.

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost