OPOZARJAMO vse učence, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, in na dejstvo, da je mladoletnikom dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

V skladu z zakonom je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Spoštujmo pravico sosedov, otrok in starejših, da v miru uživajo praznični december. Prav tako ne pozabimo na živali in strah, ki ga doživljajo ob pokanju petard.

NAJ SE RAJE ISKRI OD VESELJA, NE OD PETARD!

Dostopnost