Izbrani 3. predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda naše šole poleg slovenščine in matematike opravljali NPZ, je DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.

Dostopnost