OKOLJSKA OSVEŠČENOST in DEPONIJA VRHNIKA

Zbor pred šolo:  7.45
Malica: 7.45 – 8.00 (pred šolo)
Odhod avtobusa: 8.00
Prihod v šolo: 11.20
Delo se nadaljuje v učilnicah: 15 (9.a), 10 (9.b), 8 (9.c)
Naravoslovni dan se zaključi ob 12.30.
Učenci, ki imajo kosilo, gredo na kosilo, ostali pa domov.
Učenci so že pred vstopom v avtobus razdeljeni v dve skupini. Po skupinah delajo tudi na terenu.

Skupini:

  1. skupina: 9.a + 1/2  9.c
  2. skupina: 9.b + 2/2  9.c

POTREBŠČINE: peresnica s pisali (barvice, flomastri),  ustrezna obutev (topla, nepremočljiva in visoka), topla oblačila primerna vremenu, copati
VSA POROČILA, KI BODO NAPISANA V ŠOLI, POBEREJO UČITELJI.

VARNOST:

  • Učenci morajo upoštevati učiteljeva navodila.
  • Oblečeni in obuti naj bodo v topla oblačila in obutev.

Od učencev se pričakuje spoštljiv odnos do vseh, ki ta dan pripravljajo tako na terenu kot v šoli.
O vsem so učenci predhodno obveščeni s strani razrednika in učiteljice kemije.

Mojca Drašler

 

Dostopnost