Tajno društvo PGC, gledališka predstava LGL v Šentjakobskem gledališču

Učenci se zberejo ob 8.20 v jedilnici šole. Vodja pove namen predstave, vsebino, obnašanje v gledališču in po poti tja in nazaj. Nato pojedo malico in odidejo peš proti Šentjakobskemu gledališču na Krekovem trgu.

8.50 – 6. c in 6. d (Frelih, Kastelec, Pečaver)
8.55 – 6. a in 6. b (Ljubič, Perše …)
Predstava poteka od 10.00–11.20, nato gremo peš na šolo Ob dolenjski železnici in v razredih rešijo delovne liste do 12.40, nato odidejo na kosilo.
Potrebujejo copate in puščico s pisalnim priborom.
Naj bodo primerno obuti in oblečeni (za hojo in za gledališče).

Vida Frelih

Dostopnost