1. 11. (PON.)–29. 11. (SRE.): 7. a in 7. b
  2. 11. (SRE.)–1. 12. (PET.): 7. c in 7. d
    ZBOR: 7.15, reditelji prevzamejo malico v jedilnici in jo prinesejo na avtobus
    ODHOD (pon. in sre.): 7.30.
    POVRATEK (sreda oz. petek): 16.30–17.00

Špela Stele

Dostopnost