DATUM: 05.05.2017 (petek)
RAZREDI: 8.a, 8.b, 8.c
Naravoslovni dan bo trajal od 8.20 do 12.40.

Urnik:
Učenci začnejo z delom ob 8.20 uri. Razporejeni so v štiri učilnice.
Časovni razpored:

  1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura
8.a 12 13 račMD 14MD 15
8.b 14HK 12 15 13 račHK
8.c 15 14GS 13 račGS 12

UČENCI POTREBUJEJO:

  • zvezek in učbenik za biologijo,
  • puščico s pisali,
  • copate,
  • žepno ogledalo,
  • merilni trak

Predure ter šeste in sedme ure (IZBIRNI) so po urniku!!!

Organizatorka: Mojca Drašler

 

Dostopnost