Razredna stopnja (Dolenjska cesta 20)

ODDELEK DATUM URA
1. A, 1. B, 1. C 21. 2. 2017 17
2. A, 2. B, 2. C 21. 2. 2017 17
3. A, 3. B, 3. C 21. 2. 2017 17
4. A, 4. B, 4. C 22. 2. 2017 17
5. A, 5. B, 5. C 22. 2. 2017 17

Prosimo, da starši ne parkirate vozil na zasebnih zemljiščih v okolici šole.

PŠ Rudnik, Rudnik I/6

ODDELEK DATUM URA
1. D 21. 2. 2017 17
2. D 21. 2. 2017 17
3. D 21. 2. 2017 17
4. D 22. 2. 2017 17
5. D 22. 2. 2017 17 


Predmetna stopnja, Ob dolenjski železnici 48
* roditeljska sestanka 6. a in 6.b bosta na lokaciji Ob dolenjski železnici 48

ODDELEK DATUM URA
6. A, 6. B 23. 2. 2017 17 *
6. C, 6. D 23. 2. 2017 17
7. A, 7. B, 7. C 23. 2. 2017 17
8. A, 8. B, 8. C 23. 2. 2017 18
9. A, 9. B, 9. C, 9. D 23. 2. 2017 18

V času roditeljskih sestankov bodo na hodnikih razstavljena pozabljena oblačila učencev.

Dostopnost