1. PRIČETEK POUKA bo v ČETRTEK, 01. septembra 2016.
 1. PRVI ŠOLSKI DAN – SPREJEM ZA PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCE:
 • na Dolenjski cesti 20 ob 9.00,
 • na PŠ Rudnik ob 10.00.
 1. PRVI ŠOLSKI DAN – PRIČETEK POUKA ZA OSTALE UČENCE
 • ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA OB 8.00:
  • jutranje varstvo poteka od 6.30 dalje,
  • učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za četrtkov urnik (urnik bo 29. 8. 2016 objavljen na spletni strani šole / meni Učenci in starši; podmeni Urnik / in na šolskih vratih),
  • učenci počakajo razrednike ob 7.50 pred vhodnimi vrati,
  • razredniki pospremijo učence do garderobnega prostora in nato do matične učilnice,
  • učenci 5. r. imajo odhod v poletno šolo v naravi v ponedeljek, 05. septembra 2016, ob 7.00 izpred šole na Dolenjski cesti 20 (za učence 5. d PŠ Rudnik odhod ob 7.15 iz obračališča LPP  št. 3).
 • ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA OB 8.20:
 • učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za četrtkov urnik (urnik bo 29. 8. 2016 objavljen na spletni strani šole / meni Učenci in starši; podmeni Urnik / in na šolskih vratih),
 • učenci počakajo razrednike ob 8.10 pred vhodnimi vrati (učenci 6.a, 6.b pred vrati stavbe Galjevica 52),
 • razredniki pospremijo učence do garderobnega prostora in nato do matične učilnice.
 1. URE POUKA
 • prvi šolski dan imajo učenci pouk po četrtkovem urniku (5 ur pouka),
 • podaljšano bivanje poteka kot vsak šolski dan (do 15.40, dežurstvo do 16.30).
 1. PREHRANA

Prehrana bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, ki ste jih starši oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2015/16.

 1. PLAČEVANJE ZAPADLIH DENARNIH OBVEZNOSTI

Starše prosimo, da poravnajo morebitne zapadle denarne obveznosti do šole.

 1. PREVOZI V ŠOLO
 • PREVOZ IZ SMERI LIP, ČRNE VASI, IŽANSKE CESTE

Vozni red za prevoz s šolskim avtobusom (Dolenjska cesta 20)

PREVOZ V ŠOLO   PREVOZ IZ ŠOLE (Dolenjska c. 20)
Postajališča MPP Ura odhoda   PON – ČET PET
Plečnikova cerkev 7.00   13.25 12.35
Brglezov štradon 7.01
Doring 7.02
Capuder 7.03
Zidarjevec 7.04
Rutar 7.05
Lipe 7.06
Rutar 7.11
Zidarjevec 7.12
Capuder 7.13
Doring 7.14
Brglezov štradon 7.15
Plečnikova cerkev 7.16
Pri Maranzu 7.18
Hauptmance 7.20
Pri Maranzu 7.23
Barje 7.24

OŠ Oskarja Kovačiča

Dolenjska c. 20

7.30

Avtobus ustavlja na označenih postajališčih. Prevoznik (LPP) naroča, naj bodo učenci na postajališču 5 min pred predvidenim prihodom avtobusa.

Učenci 6. – 9.r. (smer Lipe, Črna vas, Ižanska c.), ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, se ne vozijo s šolskim avtobusom, temveč bodo dobili brezplačne Urbane (avtobus LPP št. 19I ali 19B). Učenci, ki bodo dobili Urbano na novo, jo bodo prejeli v šoli sredi meseca septembra. Do prejema Urbane prevoza v šolo in iz nje na avtobusu LPP ni potrebno plačevati.

 

 • ŠOLSKI KOMBI ZA UČENCE 1. – 5.R. NA PŠ RUDNIK

Prevozi s šolskim kombijem bodo za učence, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, potekali ustaljenem voznem redu.

Olga Kolar, ravnateljica

Ljubljana, 24. 08. 2016

 

Dostopnost