Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta (5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole).

Učenci podružnične šole Rudnik lahko v juniju prevzamejo spričevala na Dolenjski cesti 20, ker bo podružnična šola zaprta zaradi del.

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost