ZADNJI ROK ZA ODDAJO PODPISANIH IZJAV ZA IZBIRNE PREDMETE!
Vsi, ki še niste oddali podpisanih izjav za obvezne in neobvezne izbirne predmete to storite do srede 25.5.2016. To je zadnji in skrajni rok.
V primeru, da ste izjavo izgubili lahko starši lastnoročno napišejo izjavo na list papirja.
Izjave oddajte v ponedeljek 23. 5. 2016 socialni pedagoginji Maji Horvat Lampe, v torek 24.5. in sredo 25. 5. 2016 pa pedagoginji Maji Lunder.

Maja Lunder

Dostopnost