2008 – 2018

ŠOLSKO LETO 2008/09

 • V tem šolskem letu smo v celoti prešli na program devetletne osnovne šole.
 • Vključili smo se v projekt Mreže učečih se šol I.
 • Od 30. 9. do 6. 10. smo se skupaj z OŠ Ig udeležili 33. Mednarodnega srečanja z naslovom Festival Radost Evrope v Beogradu.
 • 9. 10. je na PŠ Rudnik otvoril prenovljeno igrišče župan MOL Zoran Janković.
 • 4. 12. smo imeli slavnostno akademijo ob 50-letnici OŠ Oskarja Kovačiča, z njo pa smo obeležili tudi 70-letnico PŠ Rudnik in 135 let šolstva na Barju. Akademije so se udeležili tudi avstrijski in poljski partnerji iz projekta Comenius, župan MOL Zoran Janković in minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.
 • 6. 2. je na prireditvi ob slovenskem prazniku nastopil džezovski zbor Perpetuum Jazzile pod vodstvom Tomaža Kozlevčarja.
 • Ob zaključku bralne značke nas je obiskala pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan.
 • V okviru izmenjav, ki jih organizira Šola za ravnatelje, so Slovenijo med 20. 4. in 24. 4. obiskali ravnatelji s Švedske, med katerimi jih je pet obiskalo tudi našo šolo.
 • Od 8. 5. do 15. 5. je potekala na šoli dobrodelna akcija ob tednu rdečega križa »Otroci za otroke.«
 • V okviru prireditev, ki so potekale ob prazniku Ljubljane in dnevu miru, je 9. 5. na Prešernovem trgu nastopil otroški pevski zbor naše šole.
 • 15. 5. smo bili organizatorji 13. občinskega osnovnošolskega tekmovanja – Kaj veš o prometu?
 • 1. 6. je zaključila mandat ravnateljice gospa Klavdija Birsa Marn. Mesto ravnateljice je nastopila gospa Olga Kolar.
 • 11. 6. je na Dolenjski cesti potekala novinarska konferenca kot zaključek vsakoletnega projekta Pasavček. Srečanju se je pridružil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.
 • Od 29. 6. do 1. 7. smo organizirali Poletno raziskovalno šolo Barje 2009.

ŠOLSKO LETO 2009/10

 • V letu 2009 je bila s strani MOL dana pobuda k ponovni presoji potrebe izgradnje prizidka. V januarju 2010 je bila s strani ustanovitelja imenovana Komisija za potrditev investicijske dokumentacije Investicijskega projekta »Osnovna šola Oskarja Kovačiča – dozidava in obnova.« V finančnem planu MOL za leto 2010 je predvideno, da bo do konca leta 2010 izdelana vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
 • V vse slovenske šole se je uvedel Vzgojni načrt, ki vključuje tudi Hišni red in Pravila šolskega reda. Vzgojni načrt vsebuje temeljne vzgojne usmeritve in opredeljuje v obliki akcijskega načrta vzgojne aktivnosti tekočega šolskega leta.
 • 23. 9. so nas obiskali predstavniki srbske delegacije, ki snujejo projekt inkluzije učencev s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. Gostje so v Slovenijo prišli na povabilo Ustanove »Fundacije Nazaj na konja«, ki je ustanovljena za področje uveljavljanja vseh vrst terapevtskega zdravljenja s pomočjo konja.
 • V okviru mednarodnega projekta, ki povezuje OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Ig ter osnovni šoli iz poljskega mesta Opole, je naša šola skupaj z OŠ Ig med 18. in 21. oktobrom gostila učitelje in ravnatelje s Poljske. Srečanje je potekalo pod naslovom Vključevanje šestletnih otrok v osnovno šolo.
 • Od oktobra do konca meseca maja je potekal projekt Nikoli sam, v katerega so bili vključeni učenci od 3. do 7. razreda. Nosilka projekta je bila Zveza prijateljev mladine Moste-Polje.
 • Sodelujemo v evropskem sistemu razdeljevanja sadja s finančno podporo Evropske skupnosti z naslovom Shema šolskega sadja.
 • Vstopili smo v projekt E-šolstvo pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport.
 • Člani Društva za Ljubljansko barje so tudi letos opravičili svoje članstvo s številnimi aktivnostmi na področju ohranjanja krajinskega parka.
 • 1. 10. je svetovni dan glasbe. Pripravili smo kulturni dan, ki je bil posvečen 200 letnici smrti avstrijskega skladatelja Josepha Haydna. V gosteh smo imeli Deški pevski zbor iz Bratislave.
 • 13. 4. sta Otroški in mladinski pevski zbor sodelovala na Območni reviji otroških, mladinskih in srednješolskih pevskih zborov 2010 – Pomladna prepevanja.
 • 19. 4. so učenci interesne dejavnosti Ljudski plesi nastopili na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v centru kulture Španski borci.

ŠOLSKO LETO 2010/11

 • 17. 9. so poplave zajele velik del Slovenije. Prizadeti so bili tudi mnogi prebivalci Barja, zato je kar nekaj naših učencev zaradi izrednih razmer ostalo doma.
 • Od 1. 10. do 4. 10. se je Otroška folklorna skupina Emona iz OŠ Oskarja Kovačiča udeležila mednarodnega otroškega folklornega festivala v Skopju z naslovom ORO BEZ GRANICI.
 • V sodelovanju med OŠ Oskarja Kovačiča in Public Primary School No.: 20, The City of Opole je med 7. 12. in 10. 12. v Ljubljani potekalo srečanje na temo Učenci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli.
 • 29. 1. smo od 6. do 9. razreda pouk posvetili Ljubljani, svetovni prestolnici knjige 2010.
 • 24. 3. je učence na Dolenjski cesti, ki so opravili bralno značko, obiskal pisatelj Primož Suhodolčan, 23. 5. pa učence od 6. do 9. razreda in učence na PŠ Rudnik, pisateljica Janja Vidmar.
 • 26. 3. so se člani Društva za Ljubljansko barje udeležili čistilne akcije tega krajinskega parka.
 • Od 31. 3. do 3. 4. smo gostili učence, učitelje in ravnatelja OŠ Aco Šopov iz Skopja. Vrhunec srečanja je predstavljal nastop folkloristov na letnem koncertu Folklorne skupine Emona v Cankarjevem domu.
 • 5. 4. smo gostili ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal, namestnico generalnega direktorja policije Tatjano Bobnar, vodjo Sektorja prometne policije Ivana Kapuna ter naša vrhunska športnika Tino Maze in Dejana Zavca. S skupno akcijo šole in Ministrstva za notranje zadeve smo naše učence spet spomnili na previdnost v prometu.
 • Svet šole in Svet staršev sta se, tudi zaradi dveh prometnih nesreč na Dolenjski cesti, v katerih sta bila ponesrečena učenca naše šole, intenzivno ukvarjala s prometno varnostjo šolskega okoliša.
 • 12. 4. smo se na Dolenjski cesti odzvali na vseslovensko akcijo Star papir za novo upanje.
 • 20. 4. je bilo na naši šoli državno tekmovanje iz Vesele šole.
 • Učenci 2. razreda so se v petek, 6. 5., udeležili 55. pohoda ob žici. Na kontrolni točki na Peruzzijevi ulici so se srečali z županom MOL, gospodom Jankovićem.
 • 1. 6. smo v Pionirski knjižnici v Art centru pripravili razstavo Poletna raziskovalna šola BARJE.
 • Od 27. 6. do 29. 6. je potekala Poletna raziskovalna šola Barje 2011. Vključeni so bili učenci od 3. do 9. razreda.
 • Ustanovljen je bil učiteljski pevski zbor Žabadur.

ŠOLSKO LETO 2011/12

 • 16. 9. je bilo na šoli na Ob dolenjski železnici srečanje krajanov Četrtne skupnosti Rudnik, na katerem so se predstavili preko umetniških delavnic učenci z Dolenjske ceste.
 • V 5. razred smo vpeljali fleksibilno diferenciacijo pouka pri matematiki.
 • 22. 10. smo na šoli organizirali 26. državno tekmovanje iz logike za osnovne šole.
 • Učiteljica kemije Genija Simončič je bila izvoljena za predsednico Društva za Ljubljansko barje.
 • Od 14. 11. do 18. 11. je na Ptuju v CŠOD potekal tridnevni družboslovni tabor za učence 7. razreda.
 • Nacionalni projekt Slovenski tradicionalni zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. 18. 11. so učenci v slovenskih osnovnih šolah ta dan zajtrkovali izključno slovensko hrano (mleko, maslo, med, kruh in jabolko).
 • 12. 12. je na šoli potekalo državno tekmovanje iz biologije za osnovne šole.
 • Od 12. 12. do 16. 12. je v CŠOD Trilobit Javorniški Rovt potekal tridnevni športni tabor za učence 8. razreda.
 • 15. 12. smo na šoli in v Vrtcu Galjevica ob intenzivni podpori ČS Rudnik in Zavoda Tivoli pripravili prav posebno obdarovanje za vse otroke naše četrtne skupnosti.
 • Od 23. 1. do 27. 1. je v CŠOD Medvedje Brdo potekal tridnevni naravoslovni tabor za učence tretjega razreda.
 • 1. 2. je na šoli potekalo regijsko tekmovanje iz angleščine.
 • 2. 2. smo bili organizatorji četrtfinalnega državnega tekmovanja v rokometu.
 • 21. 3. sta v Konservatoriju za glasbo in balet na prireditvi Pomladna prepevanja – območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov nastopila otroška pevska zbora.
 • 5. 4. je otroke od 1. do 5. razreda, ki so uspešno zaključili bralno značko, obiskal pisatelj Franci Rogač. 24. 5. pa je učence na Galjevici in PŠ Rudnik, s svojim nastopom navdušil Tin Vodopivec.
 • Učenci folkloristi, ki že nekaj let uspešno predstavljajo našo šolo doma in po svetu, so se od 17. 4. do 25. 4. pod vodstvom učiteljice Helene Vindiš, mentorice folklorne skupine, v Izmitu (Turčija) udeležili mednarodnega festivala otroških folklornih skupin pod okriljem CIOFF (International Council of Organizations for Folklore Festivals).
 • Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti nam je za obdobje 2012 – 2015 podelil naziv KULTURNA ŠOLA. Svečana podelitev je bila 1. 6. v Vačah.
 • 5. 6. je bil v Rakovniški cerkvi koncert Otroškega in mladinskega pevskega zbora, ki ga je popestril tudi Žabadur.
 • 6. 6. je Vrtec Galjevica v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in četrtno skupnostjo Rudnik pripravil Športne igre Galjevica.
 • 13. 6. so bile med delavci šole predhodne volitve v Svet šole, 15. 6. pa redne.
 • 14. 6. se je poslovila še ena generacija devetošolcev. Veseli nas, da smo po dolgem času spet organizirali valeto na naši šoli.
 • V Mestni občini Ljubljana se je naša šola v športu uvrstila na 1. mesto.
 • Dejavnosti vzgojnega načrta so bile l usmerjene v krepitev bontona.

ŠOLSKO LETO 2012/13

 • 8. 10. so se prvič po junijskih volitvah sestali na novo izvoljeni člani Sveta šole OŠ Oskarja Kovačiča. Za predsednico je bila izvoljena Mika Čemažar Tratar, za podpredsednika pa Uroš Jaklič.
 • Od 15. 10. do 19. 10. je tudi na šoli potekal vseslovenski prostovoljni projekt Simbioz@, v katerem so učenci prostovoljci popeljali starejše občane v svet računalništva, interneta in mobilne telefonije.
 • Rotary Club Ljubljana Center nam je 8. 11. na Martinovem večeru prijazno doniral 5.000 €.
 • 24. 11. so učenci folklorne skupine nastopili na Slavnostni akademiji ob 45-letnici Folklorne skupine Emona v Cankarjevem domu.
 • 29. 11. so nas obiskali učitelji petih evropskih držav: Estonije, Španije, Nemčije, Islandije in Irske. S šolami iz omenjenih držav ter z Vrtcem Galjevica smo se v letošnjem šolskem letu združili v Comeniusov projekt Pikino raziskovanje.
 • Učenci Otroškega pevskega zbora in dramske skupine so 11. 12. popestrili dan varovancem v Domu upokojencev Poljane.
 • 12. 12. je potekal novoletni bazar v Dvorani Krim v sodelovanju z Vrtcem Galjevica in ČS Rudnik.
 • 13. 12. je bil v Rakovniški cerkvi dobrodelni božično-novoletni koncert učiteljskega pevskega zbora Žabadur. Nastopu so se pridružili tudi učenci z igranjem na različne inštrumente. Zbrane prostovoljne prispevke smo preko šolskega sklada namenili pomoči potrebnim otrokom naše šole.
 • 9. 1. sta mlajše učence obiskala radijska voditelja z radia Hit. Na radiu so zbirali rabljene igrače, ker pa so jih zbrali zelo veliko, so se odločili, da tudi nas obdarijo z njimi.
 • V marcu in aprilu je v okviru podaljšanega bivanja potekala prireditev Oskar ima talent.,
 • Jurij Sešek, radijski in televizijski voditelj, igralec ter pevec je na humoren in poučen način predstavil junaka Levstikove pripovedke. 3. 4. je Martin Krpan obračunal z Brdavsom na Dolenjski cesti, 8. 5. pa še Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik.
 • Ob 20. obletnici šolskega projekta Raziskovalna šola Barje smo na delovno soboto, 6. aprila, za starše odprli šolska vrata. Na šolskih hodnikih smo si ogledali razstavo Izgubljeni pogledi: Ljubljana nekoč in danes, ki nam jo je prijazno posodil Muzej novejše zgodovine Slovenije.
 • Od 2. 6. do 4. 6. so Ljubljano obiskali osnovnošolski in srednješolski ravnatelji iz Srbije. 4. 6. si je delegacija ogledala tudi prostore naše šole, ravnateljica pa jih je seznanila s programom in posebnostmi našega vzgojno-izobraževalnega programa.
 • V letošnjem šolskem letu smo obeležili 20. letnico raziskovanja Ljubljanskega barja. 5. 6. je Genija Simončič kot koordinatorka Poletnih raziskovalnih šol in ostalih projektov BARJE v sodelovanju s kolegi iz šole pripravila prireditev in razstavo Poletnih raziskovalnih šol BARJE (1993 – 2013).
 • 20. 6. so učenci Mladinskega pevskega zbora sodelovali na otvoritveni slovesnosti Festivala Lent 2013 v Mariboru v glasbenem dogodku Zborovski BUM. Naši pevci so skupaj s skoraj 5000 sovrstniki iz celotne Slovenije ustvarili prekrasno vzdušje in poskrbeli, da se je otroški glas razlegal po celotni Sloveniji.
 • Stanovanje na PŠ Rudnik se je izpraznilo v juliju 2013.
 • Rdeča nit letošnjega vzgojnega načrta je bila osredotočena v medsebojne odnose, medgeneracijsko sodelovanje in dobrodelnost. Aktivnosti so potekale znotraj šole in v sodelovanju z zunanjimi institucijami.

ŠOLSKO LETO 2013/14

 • Svet šole je v letošnjem šolskem letu vodil postopek izbire in imenovanja ravnatelja/ice šole. Ob zaključku postopka je svet šole za ravnateljico OŠ Oskarja Kovačiča ponovno imenoval mag. Olgo Kolar.
 • 19. 9. smo s pevskim zborom, plesno skupino in folkloristi sodelovali na Dnevu ČS Rudnik.
 • Preko MOL smo se sredi leta 2013 vključili v razpis energetske sanacije objektov šol, ki je bil voden s strani ministrstva in usmerjen v pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Po zaključenem postopku so 28. septembra izbrani izvajalci pričeli z deli sanacije fasade (nov plašč, nova barva) in menjavo oken.
 • Jesenska zbiralna akcija odpadnega papirja je presegla vsa naša pričakovanja. Na Dolenjski cesti so ga učenci zbrali kar 6 160 kg, na Galjevici pa 7 420 kg. Mislili smo, da je na Galjevici padel rekord, pa ni, saj so ga spomladi »ta veliki učenci« zbrali 11 020 kg.
 • Že nekaj let aktivno sodelujemo v mednarodnih projektih v okviru programa Comenius. Prav zato smo se z veseljem odzvali na povabilo omenjene organizacije k projektu World in the classroom in sprejeli medse kitajskega študenta, ki je 26. 11. učencem 4. c razreda približal svojo domovino, jih naučil kitajsko pesem in igro, oni pa so zanj izdelali brošuro o Sloveniji.
 • 12. 12. smo v sodelovanju z Vrtcem Galjevica in učenci 1. ter 2. razreda imeli v Dvorani Krim prireditev Čarobno decembrsko popoldne.
 • V mesecu decembru smo na vseh lokacijah šole v času pred popoldanskimi govorilnimi urami razveselili starše z nastopi pevskih zborov šole.
 • Učiteljice in učenci 4. razredov so sklenili del svojih aktivnosti posvetiti tudi sodelovanju s kosovskimi šolami. Povezali so se s Slovensko vojsko na Kosovu.
 • Tudi letos smo v mesecu marcu sodelovali na Festivalu otroških, mladinskih in srednješolskih pevskih zborov Pomladna prepevanja na Konservatoriju za glasbo in balet.
 • Osmošolci naše šole pri pouku domovinska in državljanska kultura in etika spoznavajo Evropsko unijo ter vključenost Slovenije v to skupnost. Letos so sodelovali v natečaju Pismo poslancem, evropska poslanka Tanja Fajon pa nas je povabila v Bruselj na ogled Evropskega parlamenta. Na ekskurzijo je odšlo 18 učencev.
 • Na svetovni dan knjige, 23. 4., je bil letos prvič v Sloveniji organiziran mednarodni dogodek Noč knjige. Ta dan smo dali od jutra pa vse do poznega večera knjigi polno besedo na vseh lokacijah šole, starejši učenci pa so noč celo prespali v šoli. O utrinkih so poročali tudi na Radiu Slovenija.
 • Anjo Štefan smo 8. 5. povabili na zaključek letošnje bralne značke za učence na Dolenjski cesti; Ivan Sivec pa je ob tej priložnosti obiskal učence od 6. do 9. razreda in mlajše učence na PŠ Rudnik.
 • 9. 5. je bil v veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet dobrodelni koncert Veliko srce vokalne skupine Žabadur z gosti MPZ in OPZ OŠ Oskarja Kovačiča ter skupino M.A.D.
 • Tudi letos je za likovno nadarjene učence potekala tradicionalna likovna kolonija. 23. 5. nas je pot vodila v Koper, kjer smo v starem mestnem jedru poiskali senčne kotičke starih trgov in palač.
 • V drugi polovici maja so poplave v Bosni in Hercegovini prizadele več kot milijon ljudi. V sodelovanju s humanitarnim Zavodom Karo smo zbirali humanitarno pomoč za prizadete v naravni nesreči.
 • Rdeča nit letošnjega vzgojnega načrta je bila v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo namenjena razvojni nalogi Spodbujanja bralne pismenosti med učenci osnovnih šol.
 • V Mestni občini Ljubljana se je naša šola v športu uvrstila na 1. mesto.

ŠOLSKO LETO 2017/18

 • Rdeča nit vzgojnega načrta šolskega leta 2017/18 je bila tudi letos naravnana na področje preprečevanja nasilja z delovnim naslovom Šola brez mobitela.
 • Po 12. letih imamo za vse učence od 6. do 9. razreda ponovno organiziran pouk na eni lokaciji, Ob dolenjski železnici 48. Zgradba na Galjevici 52 se je obnavljala in odprla za potrebe Vrtca Galjevica. Že prvi dan pouka se je izkazalo, da nas je na šoli veliko več kot prejšnja leta. Prostorska stiska je bila velika tako za učence kot zaposlene. Z namenom, da pouk za učence ne bi bil moten ali oviran, smo za enega od 6. razredov zbornico preuredili v učilnico in posledično pisarno socialne pedagoginje v začasno zbornico.
 • Med prvomajskimi počitnicami je izvajalec VG5 pričel z izgradnjo prizidka k šoli Ob dolenjski železnici 48. Ta bo predvideno zaključen konec oktobra.
 • 6. so gradbeni delavci prvič vstopili tudi v obstoječo stavbo na Galjevici in pričeli s pripravljalnimi deli za poseg in prenovo obstoječe zgradbo.    6. je bil pri gradnji novega prizidka vgrajen še zadnji, t. j. 39. pilot.
 • Od 6. 10. do 8. 10. so bili učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost ljudski plesi, na folklornem taboru v Osilnici. Ta je potekal v sodelovanju z OŠ Franc Rozman Stane. Mladi folkloristi so se ob tem pripravljali na nastop v Cankarjevem domu, s katerim bo v decembru obeležena 50-letnica folklorne skupine Emona
 • Od 30. 10. do 3. 11. smo kot že večkrat v sodelovanju z Društvom za kulturo in inkluzijo organizirali v času jesenskih počitnic počitniško varstvo za učence, ki obiskujejo osnovno šolo znotraj Mestne občine Ljubljana.
 • 17. 11. so člani upravnega odbora šolskega sklada na Dolenjski cesti 20 pripravili sejem rabljene smučarske opreme. Sejem je imel tudi dobrodelno noto, saj so lahko starši del denarja od prodane opreme podarili šolskemu skladu naše šole.
 • 12. je bilo tradicionalno tekmovanje učencev v sestavljanju Rubikove kocke v kategorijah od 6. do 9. razreda.
 • Podjetje Tetrada je za vse lokacije naše šole uredilo skupen arhiv na Dolenjski cesti 20.
 • 3. smo imeli v šoli gledališki literarni večer s pesnico, dramatičarko, profesorico in igralko Sašo Pavček. Obiskali so ga tudi starši učencev.
 • 3. so učenci zastopali našo šolo na sejmu Altermed v Celju, katerega tema je bila zdrava in uravnotežena prehrana ter lokalna pridelava. Učenci so se predstavili tudi v demonstrativni kuhinji z okusnimi palačinkami z jabolčno čežano.
 • 4. je bilo v Španskih borcih na prireditvi Ljubljanska ringaraja 2018 srečanje produkcij otroških folklornih skupin, ki nastajajo v okviru šolskega programa, na naši šoli je to pri interesni dejavnosti ljudski plesi.
 • 4. smo ob svetovnem dnevu knjige noč knjige posvetili 100-letnici smrti velikega slovenskega književnika Ivana Cankarja in na ta način tudi obeležili Cankarjevo leto. Učenci so brali in dramsko uprizorili pisateljeve črtice ter jih narisali v strip tehniki.
 • 4. se je 20 učencev iz 8. in 9. razreda na povabilo Društva slovenskih pisateljev udeležilo scenaristične delavnice v Mestni knjižnici Ljubljana. Pisatelj Matjaž Pikalo je spregovoril o tem, kako lahko iz romana ustvarimo scenarij za film.
 • 4. je mladinski pevski zbor uspešno nastopil na pevski reviji ljubljanskih šol na Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.
 • 5. je bil tradicionalni koncert mladih pevcev OŠ Oskarja Kovačiča v cerkvi na Rakovniku. Gosti večera so bili otroci OPZ Vrtec Galjevica, Pevski zbor vzgojiteljev Vrtca Galjevica in šolska vokalna skupina Žabadur.
 • 5. je bila likovna kolonija posvečena Cankarjevemu letu. Učenci so slikali na Rožniku, kjer je Cankar našel svoj drugi dom.
 • 14. 6. so se na valeti poslovili devetošolci. Gost večera je bil slovenski raper Challe Salle.
 • V Mestni občini Ljubljana se je naša šola v športu uvrstila na 2. mesto.
Dostopnost