1978 – 1988

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.
(Ne učimo se za šolo, ampak za življenje.)

Od šolskega leta 1978/1979 do šolskega leta 1981/1982

 • Pojavlja se vedno večja prostorska stiska.
 • Delo poteka v dveh izmenah.
 • Telovadnica je premajhna, da bi mogla sprejeti vse učence.
 • Hišnik prevaža učence na podružnične šole, učence z Orel pa celo na osnovno šolo Prule.
 • Vodstvo šole dobi obvestilo, da je nova šola vseljiva (konec avgusta 1982).

Šolsko leto 1982/1983

 • Tri dni po tem obvestilu steče pouk v novi šoli, na Galjevici.
 • Telovadnica na žalost še ni končana.
 • Pouk končno zopet steče v eni izmeni.
 • Cel september poteka urejanje nove šole in preurejanje zgradbe na Dolenjski cesti.
 • S tem šolskim letom preneha delovati podružnična šola na Barju.

Šolsko leto 1983/1984

 • Otvoritev nove telovadnice (april 1984) na Dolenjski cesti 20.
 • Začetek izvajanja novih učno-vzgojnih programov od 1. do 4. razreda.
 • Začetek izvajanja glasbene in likovne vzgoje do 1. do 8. razreda.

Šolsko leto 1985/1986

 • Prenova centralnega ogrevanja na šoli na Dolenjski cesti 20.

Šolsko leto 1986/1987

 • Šolsko športno društvo je razglašeno za najboljše ŠŠD v občini Vič-Rudnik.

 

Dostopnost