1968 – 1978

NON MULTA SED MULTUM.
(Ne mnogo stvari, ampak pomembne.)

Šolsko leto 1968/1969

 • Zaposlenih je 40 učiteljev, uprava šole in tehnično osebje.
 • Vpisanih je 858 učencev v 33 oddelkih.
 • Ob 10-letnici šole vodstvo šole ugotavlja, da bo potrebno zgraditi še eno stavbo, in sicer južno od sedanje, na Galjevici, z otroškim vrtcem in telovadnico.

Šolsko leto 1969/1970

 • Ponovno se pojavi problem prostorske stiske.
 • Z zazidavo arkad so pridobili 4 učilnice, kuhinjo, skladišče in 2 kabineta.
 • Izvedba ankete o 5-dnevnem delovnem tednu (ukinitev pouka ob sobotah) za leto 1970/1971. Anketa je neuspešna.

Šolsko leto 1970/1971

 • Organizirajo malo šolo za otroke, ki bodo naslednje leto vstopili v šolo.
 • Izpopolnitev učil, nove omare v 12 učilnicah.
 • Ravnatelj Jože Mihevc dobi diplomo in denarno nagrado za uspešno vodenje vzgojno-izobraževalnega dela.

Šolsko leto 1972/1973

 • Ob šoli uredijo košarkarsko in rokometno igrišče.

Šolsko leto 1973/1974

 • Po odloku se ustanovi Svet staršev, v katerem so bili predstavniki staršev iz vseh oddelkov.

Šolsko leto 1974/1975

 • Prostorska stiska je tako huda, da 2 oddelka prvih razredov z avtobusom vozijo v šolo na Barje.
 • Pojavijo se zamisli o celodnevni osnovni šoli.
 • Ravnatelj gospod Jože Mihevc se upokoji.

Šolsko leto 1975/1976

 • Oblikuje se kabinetni pouk (nekatere učilnice so specialno opremljene).
 • Novi ravnatelj postane gospod Ludvik Pleteršek.

Šolsko leto 1977/1978

 • Starši se odločijo za samoprispevek za izgradnjo nadstreška na šoli Dolenjska cesta 20.

Svet staršev podpre akcijo brezplačnih učbenikov (učenci so stare učbenike podarili, za nove pa so prispevali 35 % njihove cene).

 

Dostopnost