1958 – 1968

SI PARVA LICET COMPONERE MAGNIS.

(Če smemo majhne stvari primerjati z velikimi.)

Šolsko leto 1958/1959

 • Prvo šolsko leto delovanja nove šole na Dolenjski cesti 20.
 • V letu 1958 je zaposlenih 24 učiteljev, ravnatelj in 6 tehnično-administrativnih delavcev.
 • Prvo leto je vpisanih 645 učencev v 20 oddelkih.

Šolsko leto 1959/1960

 • Predložitev načrtov za gradnjo šole (20. april 1960).
 • Urbanistični odbor zavira odobritev načrtov.

Šolsko leto 1960/1961

 • Dela ob Dolenjski cesti počasi napredujejo.

Šolsko leto 1961/1962

 • Zagotovljeni so krediti za dokončanje del pri šoli.
 • Število otrok pada, ker so ustanovili osemletki na Škofljici in na Igu.

Šolsko leto 1963/1964

 • Zaradi vselitve v novo stavbo se šolsko leto začne z 10-dnevno zamudo.
 • Otvoritev nove šole (13. september 1963).
 • Šolo otvori predsednik občinske skupščine, inženir Slavko Jakofčič.
 • Šola postane matična šola, s podružnicami ,Barje Lavrica in Rudnik.

Šolsko leto 1964/1965

 • Proslavljanje 20-letnice osvoboditve.
 • Odkritev spomenika heroju Oskarju Kovačiču (18. junij 1965)

Šolsko leto 1966/1967

 • Odprt je prvi oddelek podaljšanega bivanja (varstveni oddelek).
 • Zaposlili so socialno delavko (leta 1967).

 

Dostopnost